0
 • IMG_4557

  אלון כהן רז, Fall, 50*50 cm, 2013 ₪ 4000

 • IMG_4576

  אלון כהן רז, Shade, 50*50 cm, 2012 ₪ 4500

 • IMG_4141

  אלון כהן רז, Side Pool, 100*100 cm, 2012 ₪ 6500

 • IMG_0500

  אלון כהן רז, Light Line, 80*80 cm, 2012 ₪ 4500

 • IMG_7485

  אלון כהן רז, Shpritz, 80*80 cm, 2013 ₪ 6000

 • IMG_4567

  אלון כהן רז, Pill, 80*80 cm, 2012 ₪ 4000

 • IMG_4578

  אלון כהן רז, Cerystal Bull, 120*120 cm, 2013 ₪ 7000

 • IMG_2543

  אלון כהן רז, Lift, 60*60 cm, 2012 ₪ 4000

 • IMG_4006

  אלון כהן רז, Hung, 60*60 cm, 2012 ₪ 4000

 • IMG_0716

  אלון כהן רז, Where My Head Is, 60*120 cm, 2012 ₪ 6500

שתף

אלון כהן רז עוסק בעבודותיו בהגדרת מקום וזמן, ותוך כדי כך חושף ומעצים דמויות ודימויים אשר מבליטים או מסתירים את ‘האסור’ החברתי. בוגר בית הספר לאמנות- המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל, עובד וחי בתל אביב.