0
 • Guy Itzhaki - 14 - 1

  גיא יצחקי, Light Lines (scene from variation #1 with Ayelet Lerman), 38*20 cm, 2012 ₪ 7100

 • Guy Itzhaki - 14 - 5

  גיא יצחקי, Lines (from Kav, with Einat Amir), 86*57 cm, 2011 ₪ 5900

 • Guy Itzhaki - 14 - 2

  גיא יצחקי, Wall #3, 95*63 cm, 2011 ₪ 7500

 • Guy Itzhaki - 14 - 4

  גיא יצחקי, People (scene from variation #4 with Ayelet Lerman), Photo by Nital Levi, 38*20 cm, 2012 ₪ 4800

 • Guy Itzhaki - 14 - 3

  גיא יצחקי, Plant (scene from variation #1 with Ayelet Lerman), 38*20 cm, 2012 ₪ 4800

שתף

גיא יצחקי, אמן דיגיטלי, עוסק במתח שבין האובייקט הפיזי לבין אופן ייצוגו. גיא מקרין בזמן אמת הקרנות ענק על מבנים שלמים, ובכך יוצר אובייקטים ארכיטקטוניים חדשים, בהם מתקיים אותו מתח בין החלל לבין הדימוי המוקרן עליו, בין התוכן המוקרן לבין המסומן בהקרנה. גיא הוא בוגר לימודי ההמשך בבית הספר לצילום מוסררה בירושלים.