0
 • Hilit Kadouri-Les Choses Untitled #3397-130X86.69cm

  הילית כדורי, Les Choses Untitled #3397, 130*86.7 cm, 2012 ₪ 7400

 • Hilit Kadouri- Ranunculus-4013-71.92-47.94cm

  הילית כדורי, Untitled Unseen (Ranunculus), 72*48 cm, 2011 ₪ 5300

 • Hilit Kadouri-Les Choses Untitled #3622-130X86.69cm

  הילית כדורי, Les Choses Untitled #3397, 130*86.7 cm, 2012 ₪ 7400

 • Hilit Kadouri- Fish-0812-71.92-47.94cm

  הילית כדורי, Untitled Unseen (Fish), 72*48 cm, 2011 ₪ 4700

 • Hilit Kadouri-Les Choses Untitled #3672-130X86.69cm

  הילית כדורי, Les Choses Untitled #3672, 130*86.7 cm, 2012 ₪ 7400

 • Hilit Kadouri-Orange Rose-3277-71.92-47.94cm

  הילית כדורי, Untitled Unseen (Orange Rose), 72*48 cm, 2011 ₪ 5300

 • Hilit Kadouri-Les Choses Untitled #5758-130X86.69cm

  הילית כדורי, Les Choses Untitled #5758, 130*86.7 cm, 2012 ₪ 7400

 • Hilit Kadouri-Protea with Madonna Lily-9903-71.92-47.94cm

  הילית כדורי, Untitled Unseen (Protea with Madonna Lily), 48*72 cm, 2011 ₪ 4700

 • HK- Beads #003 (RB)-IMG_4773 - 64X96.02cm

  הילית כדורי, Beads #003, 64*96 cm, 2012 ₪ 7400

 • Hilit Kadouri-Chrysanthemum-3393

  הילית כדורי, Untitled Unseen (Chrysanthemum), 48*72 cm, 2011 ₪ 5300

 • Hilit Kadouri- sunflower 4058-115.85-77

  הילית כדורי, Untitled Unseen (Sunflower), 48*72 cm, 2011 ₪ 7200

 • HK- Beads #004 (RB)-IMG_4777 - 64X96.02cm

  הילית כדורי, Beads #004, 64*96 cm, 2012 ₪ 7400

 • HK- Beads #005 (RB)-IMG_4783 - 77.31X116cm

  הילית כדורי, Beads #005, 64*96 cm, 2012 ₪ 7400

 • HK- Beads #006 (RB)-IMG_4791 - 64X96.02cm

  הילית כדורי, Beads #006, 64*96 cm, 2012 ₪ 7400

שתף

הילית כדורי מעוררת ביצירותיה התפעמות של יופי ונשגבות. הדימויים המוצללים משקפים את מגבלות הראייה שלה ומעצימים את חווית המימוש שלנו, כצופים, ביצירה. הילית היא בוגרת בית הספר לאמנות- המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל. חיה ויוצרת בתל אביב.