0
 • Liron Sandman - 17- 2

  לירון זנדמן, Untitled (Magazine #3), 70*75, 2010 ₪ 3000

 • Liron Sandman, Untitled (Hyacinth #3), 2012, 75X52

  לירון זנדמן, Untitled (hyacinth #3), 75*52 cm, 2012 ₪ 2500

 • Liron Sandman - 17 - 3

  לירון זנדמן, Untitled (Unfounded Plant #4), 75*57 cm, 2012 ₪ 2500

 • Liron Sandman - 17 - 4

  לירון זנדמן, Untitled (Unfounded Plant #6), 110*141 cm, 2012 ₪ 3500

 • Liron Sandman - for catalog

  לירון זנדמן, Sitou #2, 100*80 cm, 2010 ₪ 3500

 • Liron Sandman - 14 - 1

  לירון זנדמן, Untitled (into the dark #1) 170*132 cm, 2011 ₪ 6000

 • Liron Sandman - 14 - 3

  לירון זנדמן, Untitled (into the dark #2) 100*64 cm, 2011 ₪ 2500

 • Liron Sandman - 14 - 2

  לירון זנדמן, Untitled (into the dark #3) 100*64 cm, 2011 ₪ 3000

שתף

לירון זנדמן עושה בעבודתה שימוש בטכניקות שונות לצד עיסוק בניואנס. עבודותיה מוצגות כמעין מחקר ויזואלי, המודע לצילום כמדיום, ומדבר על ‘מצב תרבותי’ דרך עיסוק בצמחים כאובייקטים, ודרך משחקי אור וראייה. לירון היא בוגרת בית הספר לאמנות- המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל. חיה ועובדת בתל-אביב.