0
 • Moran Kons - 15 floor - 1

  מורן קונסטנטין, Untitled #1, 118*90 cm, 2011 ₪ 4500

 • Moran Kons - 15 floor - 5

  מורן קונסטנטין, Untitled #2, 115*90 cm, 2011 ₪ 4500

 • Moran Kons - 15 floor -6

  מורן קונסטנטין, Untitled #3 (Lior), 115*90 cm, 2012 ₪ 4500

 • Moran Kons - 15 floor - 2

  מורן קונסטנטין, Untitled #5, 113*90 cm, 2012 ₪ 4500

 • Moran Kons - 15 floor - 3

  מורן קונסטנטין, URI, 50*50 cm, 2012 ₪ 3000

שתף

מורן קונסטנטין עוסקת בעבודותיה בהטעיות הויזואליות שהמדיום הצילומי יכול ליצור. הנופים המרהיבים אינם אלא בנייה תיאטרלית של אובייקטים בדרכם לאשפה. בכך משחקת מורן עם הצופה ומדגישה את המתח שבין החזותי לתפיסתי. מורן היא בוגרת בית הספר לאמנות- המדרשה, המכללה אקדמית בית ברל. חיה ויוצרת בחולון.