0
 • Nirel jeger - 7 - 4

  ניראל יגר, Octopus, 120*120 cm, 2011 ₪ 5500

 • Nirel jeger - 7 - 5

  ניראל יגר, Ostrich, 120*120 cm, 2011 ₪ 6000

 • Nirel jeger - 7 - 3

  ניראל יגר, Dragonfly, 120*120 cm, 2011 ₪ 5500

 • Nirel jeger - 7 - 1

  ניראל יגר, Animspirit, 120*120 cm, 2012 ₪ 6000

 • Nirel jeger - 7 - 7

  ניראל יגר, Shape 1, 100*150 cm, 2012 ₪ 4500

 • Nirel jeger - 7 - 8

  ניראל יגר, Shape 2, 100*150 cm, 2012 ₪ 5500

 • Nirel jeger - 7 - 6

  ניראל יגר, Shape 3, 100*150 cm, 2012 ₪ 4500

 • Nirel jeger - 7 - 2

  ניראל יגר, Dots, 100*150 cm, 2012 ₪ 4000

שתף

ניראל יגר חוקר את גבולות הגוף הפיזי והשתלבותו בקומפוזיציות השונות שבצילום. עבודותיו בוחנות את הגבולות שבין הצילום, העיצוב הגרפי ועולם האופנה, ונושקות לשפה הגרפית המוכרת מעולם הפרסום. ניראל הוא סטודנט בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים. חי ויוצר בתל אביב.