0
 • R1R_8507

  רועי רוזן, Ghost Surfer, 100*70 cm, 2010 ₪ 3000

 • RR-_8519

  רועי רוזן, Drowning Sorrow, 100*70 cm, 2010 ₪ 3000

 • RR-8527-300dpi

  רועי רוזן, Ghost Surfer, 100*70 cm, 2010 ₪ 3000

 • RR-Journey

  רועי רוזן, Journey, 100*70 cm, 2011 ₪ 3000

שתף

רועי רוזן עוסק בצילום ניסיוני המתחקה אחר הטכניקה, יותר מאשר אחר הדימוי. הוא מצלם בעיקר בחשיפות איטיות ודוגל בחוסר התערבות בצילום לאחר שהוא נלקח. בצילומיו נוצרים מרקמים מופשטים וצבעוניים, בעלי תנועה חזותית המאתגרת את הצופה. רועי חי ויוצר בתל אביב.