0
 • Tomer azulay, 10 - 4

  תומר אזולאי, Untitled, 145*104 cm, 2012 ₪ 8000

 • Tomer azulay, 10 - 2

  תומר אזולאי, Untitled, 115*83 cm, 2012 ₪ 5400

 • Tomer azulay, 10 - 3

  תומר אזולאי, Untitled, 120*85 cm, 2012 ₪ 7000

 • Tomer azulay,10 - 1

  תומר אזולאי, Untitled, 80*115 cm, 2012 ₪ 7000

שתף

תומר אזולאי עוסק בפירוק ובהרכבה של סביבות אורבאניות, כאמצעי למחקר אודות הצילום וקשריו למדיומים אחרים כגון: ציור, פיסול, אדריכלות וקולנוע. כ’משוטט’ עירוני, אזולאי צד לו דימויים באופן אינטואיטיבי, עד להרכבת מאגר ליצירת המרחבים החדשים. תומר הוא בוגר בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, והתוכנית ללימודי המשך בבית הספר לאמנות- המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל.