0
 • Yael Bronner - 9 -3

  יעל ברונר רובין, Untitled, 60*80 cm, 2009 ₪ 6874

 • Yael Bronner - 9 - 2

  יעל ברונר רובין, Untitled, Plumage Series, 66*100 cm, 2008 ₪ 8263

 • Yael Bronner - 9 - 9

  יעל ברונר רובין, Mother Temple, 100*150 cm, 2012 ₪ 13711

 • Yael Bronner - 9 - 4

  יעל ברונר רובין, Alperstein, 40*60 cm, 2011

 • Yael Bronner - 9 - 8

  יעל ברונר רובין, Venus, 100*150 cm, 2012 ₪ 13710

 • Yael Bronner - 9 - 5

  יעל ברונר רובין, Teddy on China (with tie), 60*70 cm, 2012 ₪ 6105

 • Yael Bronner - 9 - 6

  יעל ברונר רובין, Teddy on China (with bow), 60*70 cm, 2012 ₪ 6105

 • Yael Bronner - 9 - 1

  יעל ברונר רובין, Untitled Natural Selection Series, 80*100 cm, 2008 ₪ 8263

 • Yael Bronner - 9 - 7

  יעל ברונר רובין, Papercut, 40*60 cm, 2012 ₪ 5411

 • Yael Bronner - 9 - 10

  יעל ברונר רובין, Papercut, 40*60 cm, 2012 ₪ 5411

שתף

יעל ברונר רובין עוסקת בעבודותיה בהצגת עולמה האישי והתרבותי, המתבטא בהבלטת היופי, הנשיות והתרבות הדרום אפריקאית, ארץ מוצאה. באמצעות אורנמנטיקה עשירה, צבעונית ואינטנסיבית, ברונר יוצרת קומפוזיציות טבע דומם ‘קיטשיות’, הטעונות ברבדים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים. יעל היא בוגרת בית הספר לאמנות- המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל.