0

שתף

נירית גור קרבי, ניר ארצי ותומר אזולאי מציעים דיון על הרחבת טיפול המדיום הצילומי, באמצעות יצירת מרחבים אורבאניים חדשים. לאחר שוטטות עירונית קדחתנית ואיסוף דימויים רלוונטיים, האמנים פרקו, הרכיבו ועיצבו מחדש את המרחב הציבורי: מעין הצעה חזותית לעתיד אורבאני, שבעצם כבר נוכח בחיינו. תומר שואף לחזור לדיון הבסיסי על דימוי ורפרזנטציה במדיום הצילומי. נירית מאתגרת את הדימוי כאובייקט אסתטי נטול זמן ומקום, וניר, לעומת זאת, מציע פירוק תודעתי, הלקוח ממציאות צילומית ממשית. כך או כך, האמנים מצליחים לבודד את המבנה הקיים ממיקומו במרחב הפיזי, ומאפשרים בכך ליצור מבט משוחרר לחלוטין מכל היבט פוליטי-תרבותי-חברתי.