0

שתף

תערוכה זו עוסקת בהגדרתו של האור, תפיסתו את הנפח בחלל ובהיבטים התרבותיים הקשורים לסוגיה זו. כאשר האור פוגע בחומר כלשהו, מתרחשים תהליכים כמו ספיגה, פיזור או רפלקציה. בסדרת עבודתיהם, עוסקים לירון זנדמן וגיא יצחקי באותו רגע בו האור פוגש את החומר, ויוצר חלל. במיצבי הוידאו, מקרין גיא תאורה שזורה בשטנצים גרפיים על מבנים עירוניים, למשל מוזיאון תל אביב נראה כחפץ צבאי מוסווה, בעל נפח חללי חדש מזה שביסודו. עבודותיו מחזירות אותנו אל תיבות האור ואל האנימציות הראשונות של תחילת המאה הקודמת, והמוזיאון הופך למבנה חדש, Ready Made, של המוזיאון עצמו. לירון מקרינה אלומות אור צבעוניות בטבע, מתחקה אחר המתח שבין הטבעי לבין האובייקט הנוצר לאחר ההקרנה, והופך בכך לטבע דומם. שני האמנים מעלים דיון ‘מטאצילומי’, ודנים בכך במהות הדימוי, ביצירת אובייקט חיקוי על ידי האור ובחללי אור חדשים, המציגים שאלות תרבותיות באמצעות מחקר המדיום הצילומי.