0

מציאות או אשליה לירון זנדמן

שתף

בסדרת עבודתיה המוצגות בתערוכה זו, נוקטת לירון זנדמן באסטרטגיות צילום שונות, לצד העיסוק בניואנס, ומתייחסת  אליהן כאל מחקר ויזואלי מתמשך. באמצעות ייצוג ה’טבע’ במרחב המחייה של עצמו, עוסקת לירון בהתפשטות האורבניזציה אל תוך המרחב הטבעי, והכחדתו, ומעלה שאלות הנוגעות ליחס שביניהם. המתח הנחקר מייצג שני מרחבים מטאפיזיים מנוגדים: הטבע אל מול מרחב המחייה שהאדם בונה לעצמו, ההרסני לטבע, במהותו. עבודותיה מעלות דיון ‘מטאצילומי’ ושאלות על מהות הצילום – מהו המקור ומהי הרפרודוקציה? האם הטבע המוצג הוא ייצוג של המקור, או, לחילופין, אשלייה ויזואלית, המועברת באמצעות המדיום? בעבודתה עושה לירון שימוש באסטרטגיות שונות, לצד העיסוק בניואנס. עבודותיה מוצגות כמעין מחקר ויזואלי, המודע לצילום כמדיום, ומדבר על ‘המצב התרבותי’ דרך העיסוק בצמחים כאובייקטים, לצד משחקי אור וראייה.