0

אקראי אישי אלון כהן רז

שתף

תערוכתו של אלון כהן רז עוסקת בתפיסת האקראי שבדימוי המצולם ותרגומו לשפה חזותית סובייקטיבית. באמצעות הקפאת מקטעי פריימים הלקוחים מחיי היום יום, משכיל אלון ליצור דימויים חדשים, השונים מאלה שצולמו מלכתחילה. בצילומיו ניכרת תפיסתו הייחודית את האור, המוציאה את התכלית מן האובייקט המצולם לכדי דימוי חדש. כחלק מתהליך החיפוש, חוקר אלון את ‘הזרות’ בסביבת מחייתו, ומתרגם אותה לאלמנטים חזותיים ‘משוחררים’, בעוד שאת ה’קרבה’ הוא מבטא בחזות מפורקת. פרדוקסאליות זו מתבטאת בעבודותיו באמצעות אלמנטים אסתטיים ותוכניים, המבטלים את הערכים והסמלים להם פוטנציאל לכבילת התבטאותו האמנותית. בנוסף, מוצגת סדרה של ארבע עבודות במסדרון הדרומי, הלקוחה מתוך סדרת צילומים ליליים אותם צילם במהלך השנה האחרונה.