0

Design or Die ניראל יגר

שתף

תערוכתו של ניראל יגר עוסקת בצילום כיצירת אמנות, והפוטנציאל הטמון בה למימושים אחרים. תערוכתו דנה במידת ההתערבות הגרפית בצילום, הגורמת ליצירה להיראות כגלויה או כפוסטר. מתי הגרפיקה מותירה את יצירת האמנות מאחור, ומתי היא מחזקת את מעמדה הצילומי? יצירותיו של ניראל נראות ספק פוסטרים ספק גלויות, עם הבדל משמעותי אחד: ההתערבות היא מודעת, ועוסקת באותו קו תפר אמנותי. יצירת האמנות נבדלת כאן מעבודת יצירה אחרת, בכך שהיא תוצר של תהליך מחקר וחיפוש אחר משמעויות. ניראל מיטיב לשלב את המינון הנכון בין הצילום לבין גרפיקה מדויקת ועדכנית, מינון המוליד יצירת אמנות מודעת, הומוריסטית ומאתגרת. בנוסף, מוצגת סדרה של ארבע עבודות במסדרון הדרומי, של תומר אזולאי, כחלק מתערוכתו המוצגת בקומה 10.