0

אוריינטליזם ים תיכוני ענר גלם, תום בוקשטיין

שתף

תערוכתן של ענר גלם ותום בוקשטיין דנה בצורך האנושי בסדר, והאופן בו הוא מיוצג באמנות. כבר בעת העתיקה, עסקו אפלטון וסוקרטס בסידור וקיטלוג של האמנויות לסוגיהן, וקבעו בכך זרמי מחשבה, שהתפתחו לתרבות המודרנית המערבית. הזרם החזותי האוריינטסליסטי עסק בניסיון לערער את הסדר התרבותי המערבי, מנקודת מבט של עליונות תרבותית עטופה ב’אקזוטיות’ חזותית. ענר ותום מציגות דיון בין הסדר, כתוצר תרבותי מערבי, לבין אי הסדר החזותי, כמטפורה לאותן נקודות מבט אקזוטיות על תרבויות שונות.