0

There Is No Such Thing As Too Much יעל ברונר רובין

שתף

בתערוכתה עוסקת יעל ברונר רובין בצילום טבע דומם, אותו היא מציבה כסצינות לכל דבר. העושר החזותי הנוצר מהרכב הקומפוזיציות מתקשר לאמנות הקיטש, המזוהה לעיתים קרובות עם הקשרים המוניים, עם שימוש יתר בקלישאות ועם מתקתקות חזותית מוגזמת. יחד עם זאת, המילה ‘קישט’, שמקורה בגרמניה, היתה למקור השראה לרבים, הן בתחום האמנות והן בתחום הפילוסופיה, החל מהתפתחות ה’פופארט’ של שנות השישים. יעל עוסקת בקיטש במודע, ולכן היא מבטלת את משמעותו הפופולארית. במקביל, בהעמדת קולאז’ים על גבי אובייקטים, וצילומם על משטחי עץ, מטשטשת יעל את הגבול בין הצילום ליצירה הפלסטית, תוך הצגת שאלות אודות מהותו של הצילום. יעל עוסקת בעבודותיה בהצגת עולמה האישי והתרבותי, המתבטא בהבלטת היופי, הנשיות והתרבות הדרום אפריקאית- ארץ מוצאה. באמצעות אורנמנטיקה עשירה, צבעונית ואינטנסיבית, יוצרת יעל קומפוזיציות טבע דומם ‘קיטשיות’, טעונות ברבדים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים.